Polityka prywatności

  1. Rodzaje danych osobowych zbieranych przez Bridge Garage

Bridge Garage może zbierać następujące rodzaje danych osobowych:

  • Informacje osobiste: takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, stanowisko i nazwa firmy.
  • Informacje o korzystaniu ze strony: takie jak adres IP, typ przeglądarki, czas dostępu, liczba odwiedzin i czas spędzony na stronie.
  • Informacje o preferencjach: takie jak preferowane języki, preferencje dotyczące produktów i usług.
  1. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Bridge Garage przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług marketingowych i reklamowych dla klientów. Przetwarzanie danych osobowych jest oparte na uzasadnionym interesie w prowadzeniu działalności marketingowej i reklamowej.

  1. Udostępnianie danych osobowych

Bridge Garage może udostępniać dane osobowe swoim partnerom biznesowym, takim jak dostawcy usług lub kontrahenci, wyłącznie w celu świadczenia usług marketingowych i reklamowych dla klientów.

  1. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

Bridge Garage przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe są usuwane lub anonimizowane.

  1. Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu. Użytkownicy mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

  1. Zabezpieczenie danych osobowych

Bridge Garage zapewnia odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, zmianą, utratą lub nieuprawnionym ujawnieniem.

  1. Zmiany w polityce prywatności

Bridge Garage zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

Scroll to Top